INTERCONTINENTAL RESORT – SPA ĐÀ NẴNG

DỰ ÁN
: INTERCONTINENTAL RESORT – SPA ĐÀ NẴNG
CHỦ ĐẦU TƯ
: CTY CP TẬP ĐOÀN MẶT TRỜI
ĐỊA ĐIỂM
: Q.Sơn Trà – Tp. Đà Nẵng
CÔNG SUẤT

: 1.000 M3/Ngày.Đêm

THỜI GIAN
: 2012