Nhà máy Giấy BÌNH MINH (600 M³/Ngày.Đêm)

DỰ ÁN
: Xây dựng hệ thống XLNT Nhà máy Giấy BÌNH MINH
CHỦ ĐẦU TƯ
: CTY TNHH GIẤY BAO BÌ BÌNH MINH
ĐỊA ĐIỂM
: Biên Hòa – Đồng Nai
CÔNG SUẤT

: 600 M3/Ngày.Đêm