Nhà máy Thủy sản MINH PHÚ - HẬU GIANG (5.120 M³/Ngày.Đêm)

DỰ ÁN
: Xây dựng hệ thống XLNT Nhà máy Thủy sản MINH PHÚ - HẬU GIANG
CHỦ ĐẦU TƯ
: CTY CP THỦY SẢN MINH PHÚ HẬU GIANG
ĐỊA ĐIỂM
: KCN Sông Hậu - Hậu Giang
CÔNG SUẤT

: 5.120 M3/Ngày.Đêm

THỜI GIAN
: 2018