Nhà máy Cafe OUTSPAN - MALAYSIA (2.520 M³/Ngày.Đêm)

DỰ ÁN
: Xây dựng hệ thống XLNT Nhà máy Cafe OUTSPAN - MALAYSIA
CHỦ ĐẦU TƯ
: TẬP ĐOÀN OUTSPAN - MALAYSIA
ĐỊA ĐIỂM
: Khu D28F-1, Johor.
CÔNG SUẤT

: 2.520 M3/Ngày.Đêm

THỜI GIAN
: 2013