Nhà máy xanh: Mục tiêu hướng đến của các doanh nghiệp trong nướcXây dựng và thiết lập hệ thống nhà máy xanh được coi là một trong những bước chuyển mình quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam...