ASIATECH - Đồng hành cùng sự phát triển
bền vững của Doanh nghiệp

Chúng tôi luôn hướng tới mục tiêu phục vụ và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất, đáp ứng được tất cả các yêu cầu về chất lượng của các tổ chức trong nước và quốc tế.

 
Thành phố THÁI NGUYÊN (8.000 M³/Ngày.Đêm)

Địa Điểm : Tp. Thái Nguyên

Công Suất : 8.000 M³/Ngày.Đêm

Xem chi tiết