Nhà máy CROWN ĐỒNG NAI - USA (480 M³/Ngày.Đêm)

DỰ ÁN
: Xây dựng hệ thống XLNT Nhà máy CROWN ĐỒNG NAI (USA)
CHỦ ĐẦU TƯ
: CTY TNHH BAO BÌ NGK BROWN ĐỒNG NAI
ĐỊA ĐIỂM
: Biên Hòa – Đồng Nai
CÔNG SUẤT

: 480 M3/Ngày.Đêm

THỜI GIAN
: 2012