Nhà máy NGK COCA-COLA VIỆT NAM (1.500 M³/Ngày.Đêm)

 

DỰ ÁN
: Xây dựng hệ thống XLNT Nhà máy NGK COCA COLA – VIỆT NAM
CHỦ ĐẦU TƯ
: CTY TNHH NGK COCA-COLA VIỆT NAM
ĐỊA ĐIỂM
: Hà Tây – Hà Nội
CÔNG SUẤT

: 1.500 M3/Ngày.Đêm