Nhà máy REDBULL (100 M3/Ngày.Đêm)

DỰ ÁN
: Xây dựng hệ thống XLNT Nhà máy REDBULL
CHỦ ĐẦU TƯ
: CTY TNHH REDBULL VIỆT NAM
ĐỊA ĐIỂM
: tỉnh Bình Dương
CÔNG SUẤT

: 100 M3/Ngày.Đêm

THỜI GIAN
: 2012