Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có Thông báo số 135/TB-UBND về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

rac3.jpg
Tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579 tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành việc lắp đặt máy móc, thiết bị, đưa dự án Nhà máy xử lý CTRSH tại xã Cẩm Hà, TP. Hội An vào vận hành thử nghiệm đảm bảo tiến độ phê duyệt

Theo đó, đối với dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Hội An, tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579 (Công ty 579) tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành việc lắp đặt máy móc, thiết bị, đưa dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại xã Cẩm Hà, TP. Hội An vào vận hành thử nghiệm đảm bảo tiến độ phê duyệt.

Công ty 579 có trách nhiệm phối hợp với UBND TP. Hội An để lập, phê duyệt điều chỉnh tổng mặt bằng rút gọn của dự án và phối hợp với các Sở, ngành liên quan để thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục của dự án theo quy định.

UBND TP. Hội An có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Công ty 579 đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và phối hợp với các Sở, ngành liên quan giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, vướng mắc về thủ tục của dự án; chủ động phương án xử lý rác thải trên địa bàn.

Đối với dự án Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp, tỉnh Quảng Nam yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng (QLDAĐTXD) tỉnh quyết tâm, nổ lực hơn nữa trong quá trình thực hiện đầu tư dự án và phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Núi Thành trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, kịp thời phối hợp với các Sở, ngành liên quan để giải quyết các vướng mắc và thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục của dự án theo đúng quy định; khẩn trương phối hợp với UBND huyện Núi Thành, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) nghiên cứu, đề xuất đất san đắp cho dự án. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng tiến độ phê duyệt.

UBND huyện Núi Thành tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, phê duyệt giá đất cụ thể, kịp bàn giao mặt bằng cho Ban QLDAĐTXD tỉnh trong tháng 6/2024 để triển khai thi công công trình, hoàn thành theo đúng tiến độ được giao; phối hợp, hỗ trợ Ban QLDAĐTXD tỉnh vận động người dân tại khu vực để các đơn vị thi công sử dụng tuyến đường tạm hiện hữu phục vụ thi công công trình trong thời gian thi công hoàn thành Tuyến đường vào Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam.

UBND tỉnh cũng giao Sở Xây dựng khẩn trương rà soát, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh phân kỳ đầu tư dự án Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam để triển khai thực hiện phù hợp với kế hoạch vốn đầu tư công.

Đối với Tuyến đường giao thông vào Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam, UBND tỉnh giao cho UBND huyện Núi Thành tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc, chỉ đạo nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công công trình; đảm bảo hoàn thành và đưa vào sử dụng đồng bộ với Khu xử lý CTRSH bằng phương pháp chôn lấp, phục vụ xử lý rác thải tại Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam. Định kỳ hằng tháng báo cáo kết quả thực hiện về Sở TN&MT để theo dõi, kịp thời hướng dẫn giải quyết các vướng mắc.

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam chịu trách nhiệm tăng cường các giải pháp xử lý giảm thiểu tối đa mùi hôi, xử lý nước thải rỉ rác trong quá trình vận chuyển, xử lý rác thải tại các khu xử lý rác thải, nhất là trong mùa mưa lũ sắp đến.

UBND tỉnh giao Sở TN&MT thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, đôn đốc chủ đầu tư các dự án xử lý CTRSH trên địa bàn tỉnh đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, đưa vào hoạt động phục vụ xử lý rác thải trên địa bàn; kịp thời phối hợp với các ngành hướng dẫn, giải quyết các thủ tục liên quan và các vướng mắc phát sinh trong quá trình đầu tư, nghiệm thu, vận hành các dự án.

Đồng thời, khẩn trương xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn công nghệ xử lý rác tiên tiến của Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo đúng quy định.