Nhà máy NGK URC – MYANMAR (240 M³/Ngày.Đêm)

DỰ ÁN
: Xây dựng hệ thống XLNT Khu công nghiệp Dệt nhuộm MINH HƯNG - HÀN QUỐC
CHỦ ĐẦU TƯ
: CTY TNHH URC MYANMAR
ĐỊA ĐIỂM
: Mingaladon IP Compound, Myanmar
CÔNG SUẤT

: 240 M3/Ngày.Đêm

THỜI GIAN
: 2017