Nhà máy Dệt nhuộm C&T Vina 2 (4.000 M³/Ngày.Đêm)

DỰ ÁN
: Xây dựng hệ thống XLNT Nhà máy Dệt nhuộm C&T Vina 2
CHỦ ĐẦU TƯ
: Cty TNHH MTV C&T Vina
ĐỊA ĐIỂM
: KCN Minh Hưng - Bình Phước
CÔNG SUẤT

: 4.000 M3/Ngày.Đêm

THỜI GIAN
: 2016