ASIATECH - Đồng hành cùng sự phát triển
bền vững của Doanh nghiệp

Chúng tôi luôn hướng tới mục tiêu phục vụ và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất, đáp ứng được tất cả các yêu cầu về chất lượng của các tổ chức trong nước và quốc tế.

 
KCN Dệt nhuộm Minh Hưng - Hàn Quốc (30.000 M³/Ngày.Đêm)

Địa Điểm : Chơn Thành  – Bình Phước

Công Suất : 30.000 M³/Ngày.Đêm

Xem chi tiết
KCN Dệt nhuộm Xuyên Á - Long An (6.000 M³/Ngày.Đêm)

Địa Điểm :  KCN Xuyên Á - Long An

Công Suất :  6.000 M³/Ngày.Đêm

 
Xem chi tiết
Nhà máy Dệt nhuộm TRẦN HIỆP THÀNH (4.000 M³/Ngày.Đêm)

Địa Điểm : KCN Trảng Bàng  – Tây Ninh 

Công Suất : 4.000 M³/Ngày.Đêm

Xem chi tiết
Nhà máy Dệt nhuộm BOOMIN VINA - HÀN QUỐC (1.000 M³/Ngày.Đêm)

Địa Điểm : Bà Rịa – Vũng Tàu

Công Suất : 1.000 M³/Ngày.Đêm

Xem chi tiết
Nhà máy Dệt nhuộm C&T Vina 2 (4.000 M³/Ngày.Đêm)

Địa Điểm : KCN Minh Hưng - Bình Phước

Công Suất : 4.000 M³/Ngày.Đêm

Xem chi tiết
Nhà máy Dệt nhuộm COATS PHONG PHÚ (2.950 M³/Ngày.Đêm)

Địa Điểm : Q.9 – TP.Hồ Chí Minh

Công Suất : 2.950 M³/Ngày.Đêm

Xem chi tiết