Nhà máy Dệt nhuộm COATS PHONG PHÚ (2.950 M³/Ngày.Đêm)

DỰ ÁN
: Xây dựng hệ thống XLNT Nhà máy Dệt nhuộm COATS PHONG PHÚ
CHỦ ĐẦU TƯ
: CÔNG TY TNHH COATS PHONG PHÚ
ĐỊA ĐIỂM
: Q.9 – TP.Hồ Chí Minh
CÔNG SUẤT

: 2.950 M3/Ngày.Đêm

THỜI GIAN
: 2020