ASIATECH - Đồng hành cùng sự phát triển
bền vững của Doanh nghiệp

Chúng tôi luôn hướng tới mục tiêu phục vụ và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất, đáp ứng được tất cả các yêu cầu về chất lượng của các tổ chức trong nước và quốc tế.

 
Nhà máy BIA SAIGON – SÔNG LAM (2.500 M³/Ngày.Đêm)

Địa Điểm : Hưng Yên – Nghệ An

Công Suất : 2.500 M³/Ngày.Đêm

Xem chi tiết
Nhà máy NGK COCA-COLA VIỆT NAM (1.500 M³/Ngày.Đêm)

Địa Điểm : Hà Tây – Hà Nội; Đà Nẵng.

Công Suất : 1.200 -> 1.500 M³/Ngày.Đêm

Xem chi tiết
Nhà máy NGK URC – VIỆT NAM (2.350 M³/Ngày.Đêm)

Địa Điểm : KCN VSIP II - Bình Dương

Công Suất : 2.350 M³/Ngày.Đêm

Xem chi tiết
Nhà máy NGK URC – MYANMAR (240 M³/Ngày.Đêm)

Địa Điểm : Mingaladon IP Compound, Myanmar

Công Suất : 240 M³/Ngày.Đêm

Xem chi tiết
Nhà máy NGK cao cấp yến sào SANEST (600 M³/Ngày.Đêm)

Địa Điểm : Tỉnh Khánh Hòa

Công Suất : 600 M³/Ngày.Đêm

Xem chi tiết
Nhà máy CROWN ĐỒNG NAI - USA (480 M³/Ngày.Đêm)

Địa Điểm : Biên Hòa – Đồng Nai

Công Suất : 480 M³/Ngày.Đêm

Xem chi tiết