KCN WHA Industrial Zone 1 (3.200 M³/Ngày.Đêm)

DỰ ÁN
: Xây dựng hệ thống XLNT KCN WHA Industrial Zone 1
CHỦ ĐẦU TƯ
: CÔNG TY CỔ PHẦN WHAUP NGHỆ AN
ĐỊA ĐIỂM
: Khu kinh tế Đông Nam - Nghệ An
CÔNG SUẤT

: 3.200 M3/Ngày.Đêm

THỜI GIAN
: 2018