KCN VSIP II - Bình Dương (12.000 M³/Ngày.Đêm)

DỰ ÁN
: Xây dựng hệ thống XLNT KCN VSIP II - BÌNH DƯƠNG
CHỦ ĐẦU TƯ
: Công ty Liên Doanh TNHH KCN Việt Nam - Singapore (VSIP)
ĐỊA ĐIỂM
: KCN VSIP II - Bình Dương
CÔNG SUẤT

: 12.000 M3/Ngày.Đêm