KCN Cheng Long Paper - Bình Dương (30.000 M³/Ngày.Đêm)

DỰ ÁN
: Xây dựng hệ thống XLNT KCN GIẤY CHENG LOONG PAPER - BÌNH DƯƠNG
CHỦ ĐẦU TƯ
: CTY TNHH CHENG LOONG BÌNH DƯƠNG PAPER
ĐỊA ĐIỂM
: KCN Protrade, tỉnh Bình Dương.
CÔNG SUẤT
: 30.000 M³/Ngày.Đêm