ASIATECH - Đồng hành cùng sự phát triển
bền vững của Doanh nghiệp

Chúng tôi luôn hướng tới mục tiêu phục vụ và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất, đáp ứng được tất cả các yêu cầu về chất lượng của các tổ chức trong nước và quốc tế.

 
KCN Dệt nhuộm Minh Hưng - Hàn Quốc (30.000 M³/Ngày.Đêm)

Địa Điểm : Chơn Thành  – Bình Phước

Công Suất : 30.000 M³/Ngày.Đêm

Xem chi tiết
KCN VSIP II - Bình Dương (12.000 M³/Ngày.Đêm)

Địa Điểm : KCN VSIN - Bình Dương

Công Suất : 12.000 M³/Ngày.Đêm

Xem chi tiết
KCN Cheng Long Paper - Bình Dương (30.000 M³/Ngày.Đêm)

Địa Điểm :  Bình Dương

Công Suất :  30.000 M³/Ngày.Đêm

Xem chi tiết
KCN Dệt nhuộm Xuyên Á - Long An (6.000 M³/Ngày.Đêm)

Địa Điểm :  KCN Xuyên Á - Long An

Công Suất :  6.000 M³/Ngày.Đêm

 
Xem chi tiết
KCN TAM ANH - QUẢNG NAM (6.000 M³/Ngày.Đêm)

Địa Điểm :  KCN TAM ANH – Quảng Nam

Công Suất :  6.000 M³/Ngày.Đêm

Xem chi tiết
CCN Hải Sơn - Đức Hòa Đông (6.000 M³/Ngày.Đêm)

Địa Điểm : Long An

Công Suất : 6.000 M³/Ngày.Đêm

Xem chi tiết