Nhà máy TAEKWANG VINA - TIỀN GIANG (200 M³/Ngày.Đêm)

DỰ ÁN
: Xây dựng hệ thống XLNT Nhà máy TAEKWANG VINA
CHỦ ĐẦU TƯ
: CTY CP TAEKWANG VINA INDUSTRIAL
ĐỊA ĐIỂM
: tỉnh Tiền Giang
CÔNG SUẤT

: 200 M3/Ngày.Đêm

THỜI GIAN
: 2011