CCN Hải Sơn - Đức Hòa Đông (6.000 M³/Ngày.Đêm)

DỰ ÁN
: Xây dựng hệ thống XLNT Cụm công nghiệp HẢI SƠN - ĐỨC HÒA ĐÔNG
CHỦ ĐẦU TƯ
: Tập đoàn HẢI SƠN
ĐỊA ĐIỂM
: Tỉnh Long An.
CÔNG SUẤT

: 6.000 M3/Ngày.Đêm