KCN NHỰT CHÁNH (2.000 M³/Ngày.Đêm)

DỰ ÁN
: Xây dựng hệ thống XLNT KCN NHỰT CHÁNH
CHỦ ĐẦU TƯ
: CTY CP THANH YẾN
ĐỊA ĐIỂM
: KCN Nhựt Chánh - Long An
CÔNG SUẤT

: 2.000 M3/Ngày.Đêm

THỜI GIAN
: 2017