KCN Dệt nhuộm Minh Hưng - Hàn Quốc (30.000 M³/Ngày.Đêm)

DỰ ÁN
: Xây dựng hệ thống XLNT Khu công nghiệp Dệt nhuộm MINH HƯNG - HÀN QUỐC
CHỦ ĐẦU TƯ
: TẬP ĐOÀN C&N VINA (Hàn Quốc)
ĐỊA ĐIỂM
: Chơn Thành - Bình Phước
CÔNG SUẤT

: 30.000 M3/Ngày.Đêm