Nhà máy Dệt nhuộm BOOMIN VINA - HÀN QUỐC (1.000 M³/Ngày.Đêm)

DỰ ÁN
: Xây dựng hệ thống XLNT Nhà máy Dệt nhuộm BOOMIN VINA - HÀN QUỐC
CHỦ ĐẦU TƯ
: CTY TNHH BOOMIN VINA (KOREA)
ĐỊA ĐIỂM
: Bà Rịa – Vũng Tàu
CÔNG SUẤT

: 1.000 M3/Ngày.Đêm

THỜI GIAN
: 2011