Nhà máy Dệt nhuộm TRẦN HIỆP THÀNH (4.000 M³/Ngày.Đêm)

DỰ ÁN
: Xây dựng hệ thống XLNT Nhà máy Dệt nhuộm TRẦN HIỆP THÀNH
CHỦ ĐẦU TƯ
: CTY TNHH TM-SX-DV TRẦN HIỆP THÀNH
ĐỊA ĐIỂM
: KCN Trảng Bàng – Tây Ninh
CÔNG SUẤT

: 4.000 M3/Ngày.Đêm